قسمت اصلي دستگاه به نام «يونيت هات‌ملت» مي‌باشد كه شامل مخزن چسب (با ظرفيت‌هاي مختلف)، پمپ، الكتروموتور، منيفولد تقسيم مواد و سيستم كنترل مركزي (با قابليت كنترل دماي مخزن، شيلنگ‌ها و گان‌ها) مي‌باشد. «شيلنگ هات‌ملت» در طول‌هاي مختلف قابل عرضه مي‌باشد كه جهت يكسان ماندن دماي چسب در سرتاسر شيلنگ، هيتر وجود دارد. «گان تزريق هات‌ملت» نيز با توجه به كاربرد آن در مدل‌هاي برقي/دستي و هردسته در دو نوع خطي/اسپري عرضه مي‌شود كه مدل‌هاي برقي با توجه به اَشكال مواد خروجي و نوع پاشش چسب تنوع بيشتري دارند. درقسمت انتهايي گان نيز «نازل خروجي» قرار دارد كه فرم نازل و قطر داخلي آن، تعيين كننده شكل خروجي چسب مي‌باشد.